תאונות עבודה
במסגרת ענף נפגעי עבודה מפצים מבוטח שכיר או עצמאי שנפגע בגין תאונת עבודה שקרתה לו בזמן עבודתו.
גם תאונה שארעה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה יכולה לזכות את הנפגע בפיצוי במסגרת ענף זה.
תאונה יכולה להיון אירוע חד פעמי, מחלת מקצוע ופגיעה מתמשכת שנקראת "מיקרוטראומה" .
מי שעובד כעצמאי ולא דיווח על עצמו ככזה בביטוח לאומי לא יהיה מבוטח.
במקרה שנפגעים בעבודה, יש להגיש תביעה שנקראת "הודעהעל פגיעה בעבודה ותביעה לדמי פגיעה" בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה ושבמסגרתה עליו להוכיח, כי
הפגיעה קרתה בזמן העבודה ותוך כדי העבודה. תביעה שלא תוגש בזמן יכולה לפגוע בזכאות המבוטח בקבלת פיצוי.
במידה והפגיעה גרמה למבוטח אי כושר. המוסד לביטוח לאומי ישלם לו עד 91 דמי פגיעה. חשוב לדעת שמבוטח שנפגע אסור לעבוד במהלך התקופה בה הוא מקבל את הפיצוי.
הפיצוי כולל תשלום בגין דמי הטיפול הרפואי, דמי פגיעה, נכות עבודה ושיקום מקצועי. במקרה של פטירת המבוטח כתוצאה מהתאונה, בני משפחתו יקבלו גמלת תלויים המבוססת על ההכנסות שהיו לו לפני הפגיעה.
מבוטח המקבל אישור רפואי בדבר אי כושר חלקי לעבוד, יכול להיות זכאי לפיצוי חלקי.