בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, תביעה למוסד צריך להגיש לסניף תוך שנה.
למועד זה יש חשיבות ומשמעות מאוד גדולה ראשית, הואיל והמוסד יכול לדחות תביעות אשר הוגשו באיחור. ושנית גם אם התביעה תתקבל ניתן לשלם על פי החוק רק 12 חודשים ברטרו.
במידה והגשתם תביעה למוסד לביטוח לאומי והתביעה נדחתה, כלומר קבלת מכתב בו מודיע לך המוסד לביטוח לאומי ש"לצערנו תביעתך נדחתה…" . לא לשקוט על השמרים, זמן ההתיישנות בתיקי ביטוח לאומי מאוד קצר, של שנה בלבד. יש לכם 12 חודשים להגיש תביעה לבית הדין לעבודה כנגד החלטת פקיד התביעות.