רשלנות רפואית

משרדנו מייצג לקוחות בתביעת רשלנות רפואית. רשלנות רפואית מבוססת על התקיימות שלושה תנאים מצטברים: התנאי הראשון, הפרת חובת הזהירות, קרי, שהרופא המטפל לא אבחן כראוי את המצב הרפואי ו/או לא טיפל בזמן ו/או לא נקט באמצעי זהירות ראויים ומקובלים, לא נתן טיפול רפואי מקובל, התנאי השני, שכתוצאה מטיפול זה נגרם למטופל נזק. התנאי השלישי שיש קשר סיבתי עובדתי ומשפטי בין הטיפול הרשלני שניתן למטופל ובין הנזק שנגרם עקב הרשלנות הרפואית שאירעה.

על מנת להגיש תביעה בעילה של רשלנות רפואית, משרדנו יבדוק מול המומחים הרפואיים המתאימים, אם הטיפול הרפואי שניתן, ניתן על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת ועל פי הציפייה מרופא סביר. המקרה ייבחן בעיניים של הרופא הסביר וכיצד הוא היה מטפל באותו מקרה. אם נצליח להראות שהטיפול שניתן במקרה שלנו סטה מהסטנדר הסביר, תהיה לנו עילת תביעה. עולם הרשלנות, הוא עולם רחב מאוד וחולש על שטחי רפואה ותחומים רבים.

כך למשל, רשלנות רפואית יכולה להתבטא באי שליחת מטופל לבדיקות, למרות חשדות ותלונות של מטופל וכתוצאה מכך איחור באבחון גידול; רשלנות רפואית יכולה להתבטא בניהול שגוי של לידה, באופן שגרם לנזק קבוע; רשלנות יכולה להתבטא בביצוע ניתוח באופן שגוי ו/או ביצוע ניתוח מיותר. לפעמים מטופלים מתבלבלים בין רשלנות רפואית לבין התנהלות לא נעימה של הרופא, זלזול במטופל או התנהגות פוגענית כלפי מטופל – חרף החומרה והפסול שבדבר, לא בהכרח יצדיקו הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית. מעבר לבחינת עילת תביעת הרשלנות הרפואית, חשוב גם לבחון את יתר היבטי המקרה – ובכלל זה את האפשרות לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי.

חמישה טיפים: איך להתנהל נכון מול ועדה רפואית של הביטוח הלאומי
דילוג לתוכן