תביעות ביטוח

אנשים מבטחים את עצמם באמצעים שונים ואז כאשר קורה מקרה ביטוח, לא יודעים לממש את זכותם על פי הפוליסה. על המבוטח לבצע פנייה לחברת הביטוח לקבלת הפיצוי ו/או השיפוי בהתאם לפוליסת הביטוח שנרכש. מניסיוננו, מהפנייה הראשונה ראוי ומומלץ לפנות באמצעות עורך דין.

התמחות משרדינו הינה במיצוי זכויות המבוטח מול חברות הביטוח בתחומים השונים, ובין היתר, ביטוח סיעודי, ביטוח חיים, ביטוח אי כושר לעבודה, ביטוח נכות מתאונה, ביטוח פנסיה ועוד.

חמישה טיפים: איך להתנהל נכון מול ועדה רפואית של הביטוח הלאומי
דילוג לתוכן