ייצוג בוועדות רפואיות

כל אדם המופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, זכאי להגיע לוועדה בליווי עורך דין שייצג אותו. משרדנו מייצג לקוחות למול הוועדות הרפואיות, אוספים חומר רפואי, מפנים לקבלת חוות דעת רפואיות, מדריכים לקראת הוועדה הרפואית ואשר יתרחש בה, בוועדה הרפואית, עורך הדין רשאי לטעון בשמו של הפונה, להשיב על שאלות בשמו, להגיש מסמכים בשמו, ולבצע כל פעולה אחרת בוועדה בשמו של הפונה שאותו הוא מייצג. כמובן המשרד מכין את הלקוח לועדה הרפואית וכן מלווה את הלקוח בוועדה הרפואית עצמה.

משרדנו סבור שליווי צמוד בוועדות הרפואיות מביא למיקסום הפיצוי המגיע ללקוחותינו.

חמישה טיפים: איך להתנהל נכון מול ועדה רפואית של הביטוח הלאומי
דילוג לתוכן